OSHTIMA MVSK

1941: “Ora Shqiptare” në Radio Bukureshti

Tiranë 11. VI. 1941/XIX
Radio-Tirana


SHËNIME PËR DREJTORIN E PËRGJITHËSHËM

[...]

Për të alimentuar orën shqiptare të Radio Bukureshtit ësht nevojë të regjistrojmë disqe të posaçme muzike dhe këngësh popullore me aparatin t’onë, ekzekutuar nga këngëtorët dhe komplekset orkestrale të Radio Tiranës. Të djelën që vjen do të regjistrojmë materialin emisioni për dy orët e para shqiptare të Radio Bukureshtit. Regjistrimin do t’a fillojmë me një ngjatjetim të drejtuar dëgjonjësve shqiptarë të Rumanisë.

[...]


Gjergj Bubani

 

 

 

Tiranë 16. VI. 1941/XIX
Radio-Tirana


SHËNIME PËR DREJTORIN E PËRGJITHËSHËM

[...]
Dje në mëngjes regjistruam për Radio-Bukureshti-n, 8 këngë popullore t’ekzekutuara nga orkestrina “Rinia”. Nesër do të vazhdojmë të regjistrojmë diske të tjerë dhe brënda jevës këta diske do t’i dërgohen Radio-Bukureshti-t me anën e “Korierit Diplomatik”


Gjergj Bubani

 


Burimi: AQSH, F. 198, V. 1942, D. , f. 6-5

Dokument-Oshtima


Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...