OSHTIMA MVSK

Një libër
për Strugën - 2014

Idea e projektit është fuqizimi me literaturë shqiptare shkollat jashtë territoreve politike të Shqipërisë. Struga është vend dorëzimi i parë, njëkohësishtë edhe fillimi i mbarë i këtij projekti, i cili do nuk do të ndalet këtu por do të vazhdojë edhe më tejë me përmbushjen e qëllimit, ruajtjen e unitetit dhe lartësimin e gjakut dhe kombit.

Oshtima.org


Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...