OSHTIMA MVSK

1942 - Njoftim mbi krijimin e një organizate antikomuniste

 

Mbretëria e Shqipërisë*
Kuestura Mbretërore e Prishtinës

Prishtinë 2/1/1943 – XXII°

REZERVUAR PËR PERSONELIN

Kuesturat: Pejë – Prizren
Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë Tiranë
Prefekturës Mbretërore të Prishtinës

Në mëngjesin e 30/XII/1942, në vende të ndryshme të këtij qytetit janë gjetur traktet politike, të shkruar në shqip, të një organizate të re të quajtur “skuadristët”.
Këto trakte ftojnë popullin shqiptar, të çdo shtrese, të bashkohen me atë organizatë dhe të zhvillojnë aksione kundër komunistëve, serbë dhe malazezë, por edhe kundër shqiptarëve që do të ishin kundër parimeve dhe aksioneve të asaj organizate.
Në trakt dhe nga dialekti i përdorur tregohet se qendra gjendet në Pejë. Thuhet se në krye të kësaj organizate qëndron Ndoc Mirakaj, për të cilin tregohet se ka djegur fshatin Vitomericë në Pejë.
Ju lutemi të merrni masat e nevojshme.

Kuestori
(Rexhep Çela)

 

AQSH F.  , D. 191, V. 1944, fl. 1.

 

* Origjinali i përdorur në italisht. Përkthim i Redaksisë Oshtima.

Dokument - Oshtima


Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...