OSHTIMA - Projekte MVSK

Projekte të ndërmarra nga Oshtima

Rregullorja e "Një libër për..."
Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen...
Mëso më shumë
Një libër për Preshevën - 2016
Për të tretin vit radhazi, Oshtima organizon nismën "Një libër për...". Pas Gjimnazit «Dr. Ibrahim Temo" të Strugës dhe Gjimnazit «25...
Mëso më shumë
Një libër për Strugën - 2014
Idea e projektit është fuqizimi me literaturë shqiptare shkollat jashtë territoreve politike të Shqipërisë. Struga është vend dorëzimi i parë, nj...
Mëso më shumë

Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...