OSHTIMA - Antikom MVSK

Antikom është përpjekje nga historianë të pavarur që kanë gjurmuar dhe mbledhur atë lloj materiali që do t'iu bëj te kuptoni formën e vërtetë të fenomenit më kriminal të historisë "komunizmit".