Oshtima - Arkivi

Arkivi Fotografik


Tiranë - 1941


Kampionati IV Kombëtar i Notit - Durrës, 1937


Radio Tirana - 1942


Rregullimi i lumit Lanë - Tiranë, 1943


Shkollë Fillore - Strugë, 1942


Instituti i Malareologjisë - 1940


Dibër - Viti I i çlirimit


Tiranë - 1941


Durrës - 1940


Durrës - 1942

Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...