OSHTIMA - Arkivi MVSK

Arkivi Fotografik


Koncert në Rrethin Skanderbeg, Tiranë 04.XII.1939


Veprimtari argëtuese PFSH


Veprimtari argëtuese PFSH


Tiranë 23.XI.1942


Rregullimi i shtratit të lumit Lanë, Tiranë 27.III.1943


Rregullimi i shtratit të lumit Lanë, Tiranë 27.III.1943


Rregullimi i shtratit të lumit Lanë, Tiranë 27.III.1943


Radio Tirana, 1940


Kurs i gjuhës shqipe në Prizren, 1943


Koncert me këngë popullore në Radio Tirana, 1940

Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...