Oshtima

Tiranë - 1941

Kampionati IV Kombëtar i Notit - Durrës, 1937

Radio Tirana - 1942

Rregullimi i lumit Lanë - Tiranë, 1943

Rregullorja e "Një libër për..."

Kreu I Dhurimet Të gjithë personat e interesuar janë të mirëpritur të dhurojnë një apo më shumë libra, të cilët do t’i përcillen shkollës së parapërzgjedhur. Emri i dhuruesit dhe librat e dhuruar do të regjistrohen në formularët përkatës nga vullnetari i ngarkuar me këtë detyr&...